Gåsingagervej 3 B, Møgeltønder, 6270 Tønder, Tlf.: 74 92 97 68
Tønder kommunes leveregler
SIG DET

Vi samarbejder åbent, ærligt og i øjenhøjde. Vi lytter aktivt og kommunikerer tydeligt. Vi skifter kurs, når vi ikke tror på, at indsatsen skaber effekt.

FIND FÆLLES LØSNINGER

Vi har fælles mål og alles bidrag til at nå dem er vigtige. Vi inviterer borgere og lokale interessenter ind og sammen udfordrer og afprøver vi nye metoder. Vi tager fælles ansvar for nye løsninger og sammen skaber vi resultater, vi ikke kunne opnå alene.

BRUG HINANDEN

Vi opsøger viden og bruger den aktivt og bevidst. Vi løser opgaven der, hvor viden og kompetencer er størst. Vi spotter talenter og udnytter deres potentiale.

DEL SEJRENE

Vi deler succeser, fordi det skaber motivation og lyst til at lære mere. Vi gør os altid umage og spiller hinanden gode. ´Vi har altid øje for et muligt forbedringspotentiale.

LÆR AF HINANDEN

Vi giver og efterspørger kunstruktiv feedback. Vi kvalificerer opgaveløsningen ved at dele viden om det, der virker. Vi taler åbent om vores fejl - og finder nye løsninger på det, der ikke virker.

Sidst opdateret 19. november 2019